Palmares

2014

In 2014 kwamen de dorpjes Sambuyang, Pacholing en Labakoreh aan bod. In twee ervan Sambuyang en Labakoreh werd het vermogensysteem omgebouwd van generator naar zonnepanelen. De directe aanleiding hiertoe is het feit dat zelfs de luttele kosten voor benzine voor de dorpsbewoners te veel is. Het resultaat is dan duidelijk, het GamMol drinkwatersysteem is volledig intact, maar wordt door gebrek aan lokale middelen niet gebruikt. Met zonnepanelen is dit totaal anders, de mensen hebben nu constant toegang tot fris en zuiver drinkwater, los van vaste kosten.
In het dorp Pacholing hebben wij een volledig nieuwe modulaire unit gebouwd, een compact systeem, direct voorzien van zonnepanelen dat de mensen constant van drinkwater voorziet…
Dit modulair systeem (met 8 waterkranen) vervangt de open put van vroeger. Met dit systeem hebben wij dan ook getracht het sociaal aspect, de open ontmoetingsplaats voor de vrouwen te behouden. Dit concept werkt prachtig en betrouwbaar!

2013
Daru Bussumbala werkt nu op zonne-energie, en de dorpjes Dimbaya en Labakoreh hebben volop  veilig en zuiver drinkwater. De teller staat nu op 170.000 mensen !

2012
Daru Bussumbala en een afgelegen deel van Sanyang hebben nu volop water. Ongeveer 150.000 mensen genieten nu van zuiver GamMol water, dat wij ginds brengen met jullie steun.

2011
De dorpen Kunkujang en Mamuda staan nu bij op de lijst. Beide dorpen hebben nu volop drinkwater. Onze 2011 missie is weer helemaal geslaagd. Onze teller nadert nu 132.000 mensen, nog 120.000 te gaan voor 2015… We willen en zullen het halen!

2010
Weer  krijgt GamMol het klaar, deze keer in twee verschillende dorpen, Abuko fase II en Sambuyang. Beide dorpen beschikken nu op een duurzame wijze over zuiver drinkwater. Onze “teller” staat nu op 102.000 mensen, nog 150.000 te gaan voor 2015.

2009
GamMol voorziet “de beach” van Sanyang van elektriciteit en levert vanuit een nieuwe boorput fris drinkwater aan de mensen in dit gebied. Een gemeenschap van  een duizendtal mensen is gelukkig. Wij starten tevens een programma waarbinnen wij bestaande handpompen herstellen…

2008
GamMol voorziet de mensen van Abuko van drinkbaar water, voor de helft van het dorp (10000) mensen is dit probleem nu voor goed opgelost ! De andere helft van het dorp is voor volgend jaar. Kostprijs van dit project 30000 Euro of 3 Euro per persoon, een peulschil toch ?

2007
GamMol bouwt zijn eigen hoofdkwartier in Sanyang. Wij beschikken momenteel over ons eigen bureel, een magazijn, en een plaats die wij willen uitbouwen tot lokaal postkantoor. Tegelijk hebben wij een verblijfplaats voor onze eigen mensen, zodanig dat wij onze verblijfskosten ernstig kunnen drukken.

2006
GamMol bouwt een tweede schooltje, deze keer in Bakoteh. Onze ploeg levert weer fantastisch werk, en bij het vertrek is de school volledig in gebruik. Wij installeren tevens een volledige tandarts praktijk, die momenteel twee-maal per week bezocht wordt door een gediplomeerde tandarts.

2005
GamMol bouwt haar eigen school in Abuko. Een gebouw met vier klaslokalen, een bureel en een overdekte galerij wordt in een paar weken tijd gebruiksklaar achtergelaten. Wij bouwen tevens een drinkwater station in Sanyang.

2004
Wij brengen een volle container hulp-goederen naar Gambia. Op de speelplaats van de kleuterschool in Sanyang plaatsen wij verschillende speeltuigen en renoveren wij het keukengebouw. GamMol koopt een stuk grond in het dorp Abuko.

2003
GamMol bouwt een overdekte vismarkt in het vissersdorp Sanyang. Onder deze solide construktie drijven de inwoners hun handeltje. Tevens brengen wij een volle vrachtwagen  medisch materiaal naar het dispensarium van Serekunda
.